alt

Thủ tục nhanh chóng

alt

Liên kết trường danh tiếng

alt

Miễn phí kiểm tra ngôn ngữ

Đánh giá bằng và bảng điểm với World Education Services (WES)

GFIC - Thành lập năm 1974, World Education Services (WES) là tổ chức phi lợi nhuận...

Danh sách trường trong chương trình Canada Express Study (CES)

GFIC - Tổng Lãnh sự quán Canada tại TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Canada...

Hệ thống giáo dục Canada

GFIC - Theo hiến pháp Canada, giáo dục thuộc trách nhiệm của chính quyền các tỉnh...

Trường Đại học Vancouver Island University

GFIC - Trường Đại học Vancouver Island University (VIU) tọa lạc tại thành phố Nanaimo nằm ở...

Chuẩn bị phiếu lý lịch tư pháp số 2 khi du học Canada

GFIC - Để tiến hành xin visa du học Canada theo chương trình Canada Express Study (CES), ngoài hồ sơ học tập và Chứng thư Đầu tư Đảm bảo tại ngân...

Chứng thư Đầu tư Đảm bảo tại Ngân hàng Scotia (GIC)

GFIC - Scotiabank là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Canada, phục vụ cho hơn 23 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Khi giao dịch với...