• Danh sách trường trong chương trình Canada Express Study (CES)

    GFIC - Tổng Lãnh sự quán Canada tại TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Canada tại TP. Hà Nội, và Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), phối hợp cùng Hiệp hội các trường Cao đẳng và Học viện Canada (CICan) đã thông báo về chương trình...
  • Hệ thống giáo dục Canada

    GFIC - Theo hiến pháp Canada, giáo dục thuộc trách nhiệm của chính quyền các tỉnh bang. Do đó, không có một hệ thống đồng nhất các quy định về giáo dục. Tuy nhiên nhìn chung cũng không có sự khác biệt lớn về cách tổ chức trường lớp hay thời...
  • Trường Đại học Vancouver Island University

    GFIC - Trường Đại học Vancouver Island University (VIU) tọa lạc tại thành phố Nanaimo nằm ở Bờ Tây của đất nước Canada xinh đẹp, được thành lập vào năm 1969 là một trong những trường đại học công lập nổi tiếng bậc nhất tại Canada được cả thế giới công nhận....