Đánh giá bằng và bảng điểm với World Education Services (WES) DU HỌC CANADA - 09:11 21-04-2017 - TPL

GFIC - Thành lập năm 1974, World Education Services (WES) là tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ đánh giá bằng cấp, học bạ, kết quả học tập từ các quốc gia và so sánh với hệ thống giáo dục Hoa Kỳ hoặc Canada. Nhiều cơ sở giáo dục đại học tại Hoa Kỳ và Canada chấp nhận bảng đánh giá kết quả học tập từ WES khi xem xét hồ sơ ghi danh. Từ năm 2016, Học viện Công nghệ Southern Alberta (Southern Alberta Institute of Technology - SAIT Polytechnic) đã yêu cầu bảng đánh giá kết quả học tập từ WES thay cho bảng đánh giá PLAR do trường tự thực hiện.

1. Quy trình đăng ký đánh giá kết quả học tập từ WESDu học sinh thực hiện 3 bước đơn giản sau đây để có được bảng đánh giá kết quả học tập từ WES:
 
             
Bước 1:
Tạo tài khoản tại http://www.wes.org và lấy số tham chiếu (WES Reference No.).                                          
                      Bước 2:
Gởi kết quả học tập và bằng cấp qua đường bưu điện đến WES.                                                                  
                     Bước 3:                                                  
WES xác thực hồ sơ, thực hiện đáng giá và gởi kết quả về cơ sở giáo dục theo yêu cầu của học sinh.          * Số tham chiếu phải có trên tất cả các tài liệu, biểu mẫu và thư từ gửi đến WES.

2. Hình thức đánh giá

- Chọn hình thức đánh giá COURSE-BY-COURSE khi hồ sơ bao gồm kết quả học tập bậc trung học phổ thông và cao đẳng/đại học.
- Chọn hình thức đánh giá DOCUMENT-BY-DOCUMENT khi cần đánh giá kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

* Học sinh, sinh viên nên tham khảo hồ sơ tuyển sinh theo yêu cầu của từng trường để chọn hình thức đánh giá phù hợp.

3. Hồ sơ cần thiết

a. Hồ sơ ghi danh vào chương trình cao đẳng hoặc đại học:

- Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).
(Trường hợp chưa thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông thì nộp học bạ thể hiện rõ điểm lớp 10, 11 và 12.)
- Mẫu yêu cầu bảng điểm tải tại đây dành cho Hoa Kỳ và tại đây dành cho Canada.

b. Hồ sơ ghi danh vào chương trình sau đại học:

- Bản sao các văn bằng (Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, thạc sĩ). Các bản sao này phải có dấu sao y của cơ sở đã cấp văn bằng. 
- Bảng điểm của tất cả các khóa học do các trường đã theo học cấp.
- Mẫu yêu cầu bảng điểm tải tại đây dành cho Hoa Kỳ và tại đây dành cho Canada.

* Các cơ sở giáo dục có thể không chấp nhận gởi hồ sơ trực tiếp đến WES. Trong trường hợp này, học sinh, sinh viên nhờ trường cung cấp các hồ sơ như trên, bỏ vào bao thư có dấu niêm phong của trường và mang ra bưu điện hoặc các dịch vụ chuyển phát nhanh để gởi đến WES. Phần thông tin người trên bao thư phải ghi tên và địa chỉ của trường.

4. Lưu ý

- Số tham chiếu phải có trên tất cả các tài liệu, biểu mẫu và thư từ gửi đến WES.
- KHÔNG nộp văn bằng hay bảng điểm gốc. Tất cả các văn bản sẽ trở thành sở hữu của WES và không được hoàn trả.
- Tất cả các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch chính xác, đầy đủ từng chữ sang tiếng Anh.
- Tất cả các văn bản đều được WES xác minh.
- WES chỉ đánh giá các bằng cấp/chứng chỉ của các khóa đào tạo chính quy. Ứng viên không nộp các văn bản của các khóa học chuyên ngành ngắn hạn hay các khóa học không chính thức, các khóa học không có tính chất học thuật. Các văn bản này sẽ không được đánh giá và không được đưa vào báo cáo đánh giá của WES.

5. Địa chỉ gởi hồ sơ

Hoa Kỳ    Hoa Kỳ Canada
WES Reference No. ____________________
(Ghi rõ số tham chiếu)
World Education Services
P. O. Box 5087
Bowling Green Station
New York, NY 10274-5087
USA                                                                                           

 
WES Reference No. ____________________
(Ghi rõ số tham chiếu)
World Education Services
64 Beaver St, #146
New York, NY 10004
USA
       
Dành cho các dịch vụ chuyển phát nhanh
như EMS, DHL, FedEx, UPS  
   
                                                
WES Reference No. ____________________
(Ghi rõ số tham chiếu)
World Education Services
2 Carlton Street, Suite 1400
Toronto, Ontario M5B 1J3
Canada    

  
                                                                                                  

Để được trợ giúp về Dịch vụ đánh giá kết quả học tập từ WES, vui lòng liên hệ:
Tư vấn giáo dục quốc tế GFIC
685 Đường 30 Tháng 4, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292-3838-212 hoặc 0907-613-813
Email: info@gfic.vn - tuvan@gfic.vn


 

Các nguồn tham khảo

http://www.wes.org

https://www.wes.org/apply/createaccount.asp?loc=onlineapp

http://www.wes.org/ca/application/apply_now.asp

TIN TỨC KHÁC